Wordfast
email   password     Lost password?

E-mailov diskusn skupiny

E-mailov diskusn skupiny Wordfastu s rovnocenn skupiny, fra pre pouvateľov Wordfastu. Diskusie sa ved v duchu vzjomnho repektovania sa a profesionalizmu. Okrem dodriavania benej zauvanej internetovej etikety, by sa mali dodriavať nasledovn 2 body:
 

  1. Kvalita nad kvantitu. Pte iba ak je to nevyhnutn, aby sme sa vyhli veciam, ktor do skupiny nepatria; ale nebojte sptať sa aj na veci, ktor sa na prv dojem mu javiť jasne;

     
  2. Do "Predmetu" sprvy napte krtky popis toho, čoho sa V e-mail skutočne tka, take ludia, ktor hľadaj niečo určit, nemusia V e-mail otvrať na to, aby zistili, e sa V e-mail tka plne niečoho inho. Vyhbajte sa nejasnm nzvom predmetu ako napr. "Od Jana z hornej dolnej pre Fera: vak vie prečo", pouvajte radej napr. "čistenie, EN-SK".

V kadom prspevku mete njsť odkaz na to, ako sa jednoducho odhlsiť zo skupiny. Ak V jazyk nem vlastn diskusn skupinu, mete sa pripojiť do anglicky psanej diskusnej skupiny, kde nedokonal (prpadne chybn) angličtina nie je problmom.

Pre pripojenie sa ku anglicky psanej skupine, polite e-mail na wordfast-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast.

Pre pripojenie sa ku česky psanej skupine (slovensky hovoriaci členovia s srdečne vtan), polite e-mail na wordfast_CZ-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_CZ.

Pre pripojenie sa ku holandsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_NL-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_NL.

Pre pripojenie sa ku fnsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_FI-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FI.

Pre pripojenie sa ku franczsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_FR-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FR.

Pre pripojenie sa ku grcky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_GR-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_GR.

Pre pripojenie sa ku japonsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast-JP-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast-JP.

Pre pripojenie sa ku portugalsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_PT-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PT.

Pre pripojenie sa ku poľsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_PL-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PL.

Pre pripojenie sa ku rusky psanej skupine, polite e-mail na wordfast-RU-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast-RU.

Pre pripojenie sa ku panielsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_ES-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_ES.

Pre pripojenie sa ku vdsky psanej skupine, polite e-mail na wordfast_SV-subscribe@yahoogroups.com alebo si otvorte tto web strnku http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_SV.

 

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français