email   password    

Översättarens verktygslåda
för Windows och Mac

+Tools erbjuder en fullständig uppsättning verktyg som gör det möjligt att automatiskt utföra basuppgifter i hundratals filer (söka/ersätta, konvertera skrivtecken, konvertera format, statistik, återvinna lösenord, justera översatta filer för att skapa översättningsminnen, utdrag av termer osv.). En basfunktion för justering av text finns med, likaså en funktion för redigering av ordförråd. +Tools är en gratisvara.

+Tools kan laddas ner på ca. 50 sekunder, inklusive dokumentation (filstorlek: 300 Kbytes).


Ms-Office, Word, Excel och PowerPoint är företaget Microsofts registrerade varumärken.
Translator's Workbench är ett registrerat varumärke som ägs av företaget Trados.
Alla övriga varumärken hör till sina respektive ägare.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français