email:   heslo:  

Regionální kolegiální školení

Každý licencovaný uživatel Wordfastu, který se domnívá, že začínajícím kolegům dokáže poskytnout základní či středně pokročilé školení, se může stát školitelem. Je pouze potřeba zapsat se na seznam školitelů, a to tak, že po přihlášení vyplníte svůj profil školitele (projeví-li účastníci školení silnou nespokojenost, školitel může být bez upozornění a bez vysvětlení ze seznamu vyškrtnut).

Překladatelé požadující školení by si laskavě měli uvědomit, že školitelé běžně neposkytují horkou linku ani podporu, nýbrž zaškolovací kurzy či semináře. Tato školení nejsou zdarma. Poplatek plně závisí na uvážení školitele a je třeba jej projednat a dohodnout před školením. Společnost Wordfast do těchto školení nijak nezasahuje ani si nenárokuje podíl z poplatků či dodatečný poplatek. Kurzy pro jednotlivce nebo skupiny jednoduše za předem sjednaný honorář zajiš?ují dobrovolní školitelé na regionální úrovni.

Poznámka: Osoby, které absolvovaly placené školení v minimální délce jednoho dne, mají nárok na slevu (přes 25%) na nákup licence Wordfastu pro vlastní potřebu. Bezplatná školení ani školení kratší než jeden den k získání slevy neopravňují. Pro nahlášení osob, jež mají na slevu nárok, školitel tyto osoby jednoduše registruje. Noví školitelé musí kontaktovat Wordfast a vyžádat si informace, jak absolventy školení registrovat. Registrovaní absolventi obdrží email s vysvětlením, jak si mohou zlevněnou licenci zakoupit. Veškeré informace se považují za důvěrné.

Chcete se stát školitelem? Přihlaste se a klepněte na "Edit trainer status"

Máte zájem o školení na Wordfast/MsWord? Najděte si nejbližšího školitele

Podrobnosti, které je třeba před každým školením vzájemně dohodnout, jsou tyto:

Kde

Místo, kde se školení bude konat.

Co

Přehled toho, co účastníci očekávají, že se na školení naučí.

Cena

Poplatky musí vyhovovat místním zákonným požadavkům na placené služby.

Kdy

Datum, čas a délka školení.

Kdo

V případě skupinové účasti: jména nebo počet osob.

Jak postupovat: Napište nejbližšímu certifikovanému školiteli a domluvte si buď neformální setkání, nebo školení.

 Zde naleznete seznam školitelů

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français