email   password    

Дискусиони групи (Mailing Lists)

Дискусионите групи на Wordfast се групи на колеги, форуми за корисниците на Wordfast. Секоја дискусија е добре дојдена, ако е во духот на заемното почитување и професионализмот. Освен вообичаената нетикета, треба да се почитуваат следните 2 правила: Квалитетот е поважен од квантитетот. Пишувајте само ако и кога е потребно, избегнувајте работи неповрзани со групата, но не срамете се да поставувате и "глупави" прашања. Во линијата Subject внесете краток опис на суштината на пораката, за да не мора луѓето што не ги интересира тоа да ја отвораат пораката за да видат дека не ги интересира. Избегнувајте таинствени субјекти, како на пр. „Од Snowy до BigSun: за онаа работа“, подобро да напишете „Расчистување, AR->UR“. Секоја порака ?е ве потсетува на едноставната процедура за откажување на примањето пораки. Ако нема посебна дискусиона група за Вашиот јазик, придружете се на англиската дускусиона група каде што лошиот (приближно точниот) англиски јазик не е проблем. За да се придружите на англиската група, само пратете е-пошта на wordfast-subscribe@yahoogroups.com или одете на нејзината основна страница, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast.

За да се придружите на чешката група, (Словаците се добре дојдени) само пратете е-пошта на wordfast_CZ-subscribe@yahoogroups.com или одете на нејзината основна страница, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_CZ.

To join the Dutch-speaking group, just send an e-mail to wordfast_NL-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_NL.

To join the Finnish group, just send an e-mail to wordfast_FI-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FI.

To join the French-speaking group, just send an e-mail to wordfast_FR-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FR.

To join the Greek group, just send an e-mail to
wordfast_GR-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_GR.

To join the Lusophone group, just send an e-mail to wordfast_PT-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PT.

To join the Polish group, just send an e-mail to wordfast_PL-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PL.

To join the Swedish group, just send an e-mail to wordfast_SV-subscribe@yahoogroups.com or go to its home page, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_SV.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français