Wordfast
email   password     Lost password?

Wordfast je u spoplatnen

Wordfast 3 bol v roku 2002 distribuovan ako intalcia na jednotliv potae zadarmo. Kad intalcia vytvorila osobitn intalačn čslo, pre ktor bola zadarmo distribuovan jedna licencia.

U od začiatku bolo jasn, e jednho dňa bude Wordfast platenm softvrom - ako je uveden v manule verzie č. 3:

"Cena licencie: pre aktulne cenov podmienky viď nau webstrnku (http://geocities.com/wordfast)."

Licencie zadarmo, ktor boli dodan v roku 2002 pre osobitn intalcie, zostali platn a pokm sa nezmenilo intalačn čslo (toto sa me zmeniť pri formtovan alebo zmene pevnho disku).

V septembri 2002 sme zahjili vo verejnej diskusnej skupine o pomocnch prekladovch nstrojoch tmu, ako by mal byť Wordfast spoplatnen. Aktulna cena za Wordfast je vsledkom, ktor vziiel z tejto diskusie.

Tto cena sa rovn pribline jednej ptine ceny, ktor by ste dali za in prekladov nstroje; vhodn zľava je ponkan nezvislm, samostatne pracujcim prekladateľom, ktor maj sdlo v ekonomickch znach, kde s ben ceny softvru vysok; vzdelvacm a/alebo dobroinnm organizcim softvr darujeme.

Program +TOOLS je pre kadho zadarmo.

V Wordfast Team

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français