Wordfast
email   password     Lost password?

Adrestu saraksti

Wordfast adrestu saraksti ir viendranga grupas - Wordfast lietotju forumi. Diskusijas ir vlamas, ja tajs tiek ievrota savstarpja ciea un profesionlisms. Papildus parastajai tkla etietei jievro di 2 noteikumi:
 

  1. Kvalitte ir svargka par kvantitti. Rakstiet tikai tad, kad tas ir nepiecieams, izvairoties no jautjumiem, kuri neattiecas uz grupu; tomr nekautrjieties uzdot ar jautjumus, uz kuriem atbildes ir acmredzamas.

  2. Rind "Tma" dodiet su aprakstu par e-pasta faktisko nolku, lai samjiem, kuri par to neinteresjas, nav jatver vstule ar vius neinteresjom zim. Izvairieties no neskaidriem formuljumiem, tdiem k "No Sniedzia - Lielajai Saulei: par kaut ko", labk rakstiet "Trana, AR->UR".

Katr vstul js saemsiet atgdinjumu par vienkru abonanas atteikanas procedru. Ja jsu valod nav sava adrestu saraksta, js varat pievienoties angu valodas adrestu sarakstam, kur lauzta (vienkrota) angu valoda nesagds nekdas grtbas.

Lai pievienotos angu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast.

Lai pievienotos angu valodas NEWS (jaunumi) grupai (kur grupas administrators zio par Wordfast jauninjumiem), jnosta e-pasts uz wordfast_news-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_news.

Lai pievienotos ehu valodas grupai (laipni tiks uzemti ar slovku valod runjoie), jnosta e-pasts uz wordfast_CZ-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_CZ.

Lai pievienotos holandieu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_NL-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_NL.

Lai pievienotos somu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_FI-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FI.

Lai pievienotos franu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_FR-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FR.

Lai pievienotos vcu valodas grupai, jnosta e-pasts uz Wordfast-DACH-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast-DACH.

Lai pievienotos grieu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_GR-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_GR.

Lai pievienotos japu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast-JP-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast-JP.

Lai pievienotos portugu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_PT-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PT.

Lai pievienotos maedonieu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_mk-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_mk.

Lai pievienotos pou valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_PL-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PL.

Lai pievienotos slovu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_SL-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_SL.

Lai pievienotos krievu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast-RU-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast-RU.

Lai pievienotos spu valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_ES-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_ES.

Lai pievienotos zviedru valodas grupai, jnosta e-pasts uz wordfast_SV-subscribe@yahoogroups.com vai jiet uz s grupas mjas lapu http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_SV.

 

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français