email   password    

(CAT=Computer Aided Translation)

Wordfast je jedna programska prevodilačka memorija za Microsoft Word na PC-u i Macintosh-u (vidi kompatibilnost sistema). Wordfast dozvoljava potpuno transparentno, otvoreno formatiranje svih podataka, i pored toga ostaje direktno kompatibilan sa Trados-om 2, 3 & 5 (TM Exchange, MultiTerm Glossare, identično segmentiranje), TMX i IBM Translation Manager TMs. Excel, PowerPoint, Access fajlovi i svi Rainbow- ili Trados tegirani dokumenti se mogu jednostavno prevesti. Wordfast se može povezati sa računarskim prevodilačkim software-ima, kao što su Power Translator™, Systran™, Reverso™ itd.

Wordfast je pre svega pomoćno sredstvo za prevodioce, ali ga je lako integrisati u radni proces prevodilačkih agencija i kod velikih projekata. Pored svih ovih mogućnosti, program je smešten u jednom jedinom Word™-predlošku. Sa Wordfast-om možete raditi u mrežama i razmenjivati podatke preko interneta.

Wordfast možete skinuti za samo 2 minuta (pri 56 KBps/ veličina fajla: 520 KBytes). Registrovanjem otklanjate ograničenja probne verzije (256 prevodilačkih jedinica / max. 100 KBytes veličina fajla prevodilačke memorije).

Koristite uvek aktuelnu verziju. Na osnovu Vaših izveštaja se stalno ugrađuju poboljšanja.


MS-Office, Word, Excel i PowerPoint su zaštićene marke od Microsoft Corp.
Translator's Workbench je zaštićena marka od Trados Corp.
Vlasnička prava svih ostalih marki pripadaju svojim vlasnicima.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français