email   password    

Локална обука

На страницава има врски на професионалци што можат да пружат локална обука за користењето на Wordfast, преведувачките техники и соодветните компјутерски вештини.

Овие професионалци (понатаму обучувачи) можат им да пружат на корисниците обука на основно или средно ниво (понатаму обучувани). Во случај (скраја да е) да има постојано и/или големо незадоволство од страна на обучуваните, обучувачите ?е бидат отстранети од списокот без претходно предупредување или објаснување.

Обучуваните треба да знаат дека обучувачите обично не пружаат поддршка, туку курсеви за обука. Освен тоа, професионалната обука не е бесплатна. Надоместот (ако е потребен) е лична работа на обучувачот и за него треба отворено да се разговара и да се договори однапред.

Ви се обучува некој? Пријавете се на info@champollion.net

Ви треба обука за Wordfast/MsWord или др.? Најдете го најблискиот обучувач

Деталите што треба заемно да се договорат пред кој било курс се следниве:

Местото Каде ?е се одржуваат курсевите за обука.
Содржината Општ преглед на она што обучуваните очекуваат да го научат.
Надоместот Треба да биде во согласност со локалните стандарди за платени услуги.
Времето Датум, време и траење.
Луѓето Имиња/број на лицата за групни курсеви.

Како понатаму? Пишете му на најблискиот овластен обучувач и договорете или првична неформална средба, или прв час за обука.

Кликнете овде за да го видите Именикот на овластени обучувачи

1

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français