Wordfast
email   password     Lost password?

Zniovanie nkladov, zvyovanie kvality, dodriavanie leht...

Serizny vkonn pracovnci s opatrn ke prde na nutnos? vrtenia vlastnch finannch prostriedkov vynaloench na quot;zchrann rieenia", ako technolgie na okresanie vdavkov, dramatick zniovanie vdavkov, stav techniky, umel inteligencia poha jazykov motor, maximlne stupovanie vkonov, at.

Wordfast sa rozhodol, e sa tchto neoveritench nezvyselnost nebude zastova?. Vi nau politiku na Reklama a vz?ahy s verejnos?ou.

Existuje jedna monosť, ako vidieť, čo Wordfast skutočne ponka. www.proz.com je nezvisl spoločenstvo tisciek prekladateľov/lokalizačnch odbornkov z celho sveta. Tto strnka ponka prakticky vetko, čo by mal dobr portl orientovan na prekladateľstvo mať.

Jedna z jeho čast je venovan prekladovm nstrojom (klikni na "CAT center"). www.proz.com ponka krtke predstavenie o čom vlastne tieto CAT nstroje na podporu prekladov s a ponka mnoho linkov na odborn člnky v tejto oblasti veobecne a ako efektvne me byť ich sprvne pouitie.

Proz.com tie ponka zoznam porovnanch CAT prekladovch nstrojov, kde s tieto ohodnoten na zklade hlasovan vykonanch prekladateľskmi profesionlmi. Pretoe je proz.com platen strnka, eliminuje sa tak zneuvanie hlasovania, ktor mete njsť v inch frach (verte alebo neverte, niektor producenti nstrojov na prekladanie spťaj fra s hlasovanm na to, aby boli "nhodou"...ohodnoten na prv miesto). Vsledkom je: Wordfast je iba na druhom mieste za Tradosom v počte predanch licenci, napriek tomu, e sa objavil na trhu o mnoho neskr. Jeden zo starch ratingov (u nie je na PROZ) ohodnotil Wordfast ako najlep z pomedzi vetkch konkurenčnch produktov z hľadiska kvality a funkci.

Existuje nespočetn mnostvo zaručench referenci na kvalitu Wordfastu - keď si dte hľadať heslovite Wordfast vo vyhľadvači google, njdete ich: odborn člnky, konferencie, diskusn skupiny, atď. Nebudeme Vs preto bombardovať povrchnmi a samoľbimi sebahodnoteniami, ako to mete vidieť na webovch strnkach inch CAT prekladovch nstrojov.

Viď nau strnku ohľadom integrcie Wordfastu do odbornho prekladateľskho prostredia a pre ďalie informcie ohľadom vvoja Wordfastu v korporatvnom prostred.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français