email   password    

Wordfast je sada komercijalan

Wordfast 3 je bio nuđen besplatno 2002. godine za instalaciju na pojedinačnim računarima. Za ovu instalaciju je bio neophodan specijalni "instalacioni" broj, čija je dodela vršena besplatno.

Uvek je bilo jasno, da će Wordfast jednog dana postati komercijalni softver - kao što je stajalo u uputstvu za upotrebu verzije 3:

«Licenca košta: informišite se na našem vebsajtu (http://geocities.com/wordfast) o aktuelnim cenama i uslovima.»

Besplatne licence su dodeljivane za pojedinačne instalacije i važe sve dok se instalacioni broj ne promeni (instalacioni broj se može promeniti pri brisanju ili promeni tvrde ploče).

Tokom septembra 2002 smo pokrenuli anketu i diskusiju o formiranju cena Wordfast-a. Aktuelna cena Wordfast-a je rezultat te ankete i diskusije.

Ta cena je oko petine od cene ostalih prevodilačkih programa; suštinska povlastica važi za samostalne prevodioce u zemljama sa niskom kupovnom moći; Wordfast je besplatan za obrazovne i/ili humanitarne organizacije.

Mi nudimo +TOOLS besplatno za sve.

Wordfast-tim

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français